Ini adalah kali pertama Bebayu Akademi dengan kerjasama JPC membuat Webinar. Webinar kali ini adalah berkaitan dengan fotografi, kerjaya dan konsep yang dibincangkan bersama dengan MSU. Terima kasih dengan kerjasama MSU yang memberikan ruang untuk bersama berkongsi pengalaman dan pandangan kemana akan berubahnya suasana fotografi serta pendekatan yang berlainan selepas pandemic COVID-19 ini. Terima kasih juga kepada pembantu Joes daripada JPC yang turut membantu. Kehadiran seramai 25 orang dengan pelbagai sudut pertanyaan terutamanya kamera yang melibatkan smartphone sangat menarik perhatian. Akan datang pasaran kamera smartphone ini akan bagai agenda utama membuat penceritaan foto.

 

Bebayu Akademi akan menganjurkan lagi webinar seperti ini dengan perkara lain yang mungkin boleh menyentuh Google Classroom atau online Education dan boleh digunakan sebagai satu ilmu baru buat semua. Terima kasih semua.


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *